fbpx

Luonnonkosmetiikan sertifikaatit ja sertifiointi

Luonnonkosmetiikan tunnistaa parhaiten luonnonkosmetiikan sertifikaateista. Sertifioija eli tuotteen valmistajista riippumaton taho tarkastaa tuotteet raaka-aineiden ja valmistusmenetelmien osalta. Luonnonkosmetiikan sertifikaatti on varmistus sille, että tuote täyttää luonnonkosmetiikan kriteerit raaka-aineiden, eettisyyden ja ympäristöystävällisyyden osalta. Sertifikaatit varmistavat lisäksi, että raaka-aineet on käsitelty oikein, tuotteiden valmistusmenetelmät ja tuotantolaitokset ovat eettisiä ja ympäristöystävällisiä sekä pakkaukset ovat kierrätettäviä.

Luonnonkosmetiikan sertifioinnin periaatteet

Aitoa luonnonkosmetiikkaa voi olla ilman luonnonkosmetiikan sertifikaattiakin, mutta sertifioinnin avulla kuluttaja näkee helposti, onko valmistaja sitoutunut jonkin sertifiointitahon luonnonkosmetiikkakriteereihin. Luonnonkosmetiikalla ei ole yhtä kansainvälistä sertifiointijärjestelmää, vaan sertifikaatit jakautuvat maailmanlaajuisesti eri sertifiointitahojen kesken. Jokaisella sertifiointitaholla on omat kriteerinsä, miten luonnonkosmetiikkaa sertifioidaan. Vaikka monet sertifiointiorganisaatiot tekevät yhteistyötä kriteerien yhdenmukaistamisesta, on eri tahojen välillä näkyvissä selkeitä eroavaisuuksia. Suurimmat eroavaisuudet liittyvät esimerkiksi siihen, miten tiettyjen synteettisten ainesosien käyttöön kriteeristössä suhtaudutaan. Myös luomutuotantoon liittyvät seikat korostuvat eri sertifikaattien kriteeristössä. Lisäksi sertifikaateilla on lista ainesosia, jotka ovat ehdottomasti kiellettyjä käyttää luonnonkosmetiikassa.

Sertifikaateissa on kuitenkin yhteistä seuraavat pääperiaatteet:

 • Valmistuksessa tulee suosia luonnollisia raaka-aineita, geenimanipuloituja raaka-aineita ei sallita
 • Luomulaatuisia raaka-aineita suositaan, villikasvien keräily pitää olla vastuullista
 • Tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden tulee olla mahdollisimman vähän prosessoituja ja niiden käsittely on säädeltyä (esim. raaka-aineiden säteilyttäminen on kielletty)
 • Raaka-aineita ja valmiita tuotteita ei saa testata eläimillä
 • Tuotteiden tulee aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle tuotteiden tuotannon, käytön ja hävittämisen aikana
 • Pakkausmerkintöjen ja markkinointiviestinnän pitää tarjota kuluttajalle täsmällistä ja oikeaa tietoa

Tuote voi olla luonnonkosmetiikkaa ilman sertifikaattiakin

Tuotteiden ertifiointi ja sertifikaatin hakeminen on kallista, joten luonnonkosmetiikkatuote voi olla aitoa luonnonkosmetiikkaa myös ilman sertifikaattia. Etenkin pienillä ja aloittelevilla luonnonkosmetiikkayrityksillä ei välttämättä ole sertifikaattia. Esimerkiksi suomalaiset Nörre Nordic ja Hetkinen valmistavat 100% luonnonkosmetiikkaa ilman sertifikaattia.

Kuluttajalle sertifikaatti varmistaa, että tuote täyttää luonnonkosmetiikan kriteerit, sitä ei ole testattu eläimillä ja tuote on valmistettu ympäristöystävällisesti. Sertifioidun tuotteen tunnistaa siitä, että pakkauksessa on sertifikaatin logo. Sertifioitu valmistaja saa myös markkinoida tuotteitaan sertifiointijärjestelmän alaisuuteen kuuluvana. Luonnonkosmetiikan käyttäjälle sertifikaatti on tae tuotteen laadusta ja eettisyydestä.

Sertifiointitahot ja standardit Euroopassa

COSMOS standardi luonnonkosmetiikka sertifikaatti

COSMOS STANDARDI

COSMOS Standard on vuonna 2010 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on luoda kaikille yhtenäinen kansainvälinen sertifiointistandardi. Cosmos tulee sanoista COSMetic Organic Standard. COSMOS standardi perustettiin viiden suurimman eurooppalaisen sertifioijan toimesta (BDIH, Cosmebio, Ecocert, ICEA, Soil Association).

COSMOS Standardi jakautuu kahteen tasoon: COSMOS NATURAL ja COSMOS ORGANIC.

COSMOS ORGANIC luonnonkosmetiikka sertifikaatti
Cosmos Organic -sertifioiduissa tuotteissa vähintään 95% ainesosista ja 20% lopputuotteesta tulee olla luonnonmukaisesti tuotettuja.

COSMOS NATURAL luonnonkosmetiikka sertifikaatti
Cosmos Natural -sertifioiduissa tuotteissa luonnonmukaisesti viljeltyjä ainesosia ei tarvitse olla, mutta käytettyjen aineiden tulee silti olla luonnollisia, kuten vettä, suoloja tai savea.

Lue lisää COSMOS Standardista

AIAB luonnonkosmetiikka sertifikaatti italia

AIAB

Italian Association for Organic Agriculture, AIAB vuonna 2005 perustettu italialainen luonnonkosmetiikan ja luomukosmetiikan virallinen sertifiointitaho. AIAB sertifikaatin kriteereitä ovat muun muassa seuraavat:

 • Tuotteessa on käytettävä vähintään yhtä sertifioitua luonnonmukaisesti (=luomu) tuotettua raaka-ainetta.
 • Ei saa käyttää säteilytettyjä tai GMO-ainesosia
 • Ei saa käyttää yleisesti tunnettuja allergisoivia ja ärsyttäviä kasviraaka-aineita.
 • Tuotteiden ainesosien tulee olla luomutuotannosta, jos kotimaisilla markkinoilla on sellaisia saatavilla.
 • Kasvi- tai kasviosina ymmärrettävien kasviraaka-aineiden on oltava mieluiten luonnonmukaisesta (=luomu) viljelystä, tai varmennetusta luonnonmukaisesta sadonkorjuusta.
 • Uhanalaisten kasvien tai kasvien osien käyttö raaka-aineina on joissakin tapauksissa sallittua kasvin viljelyn yhteydessä, koska tämä lisää myös omalta osaltaan kasvilajin elinvoimaisuutta.

Lue lisää AIAB sertifikaatista

BHID standardi luonnonkosmetiikan sertifikaatti

BHID

BHID eli Saksan teollisuus- ja kauppa-alan lääkeaineiden, luontaistuotteiden, ravintolisien ja kosmeettisten aineiden järjestö on valmistaja- ja myyntiyritysten yleishyödyllinen liitto. BHID on perustettu vuonna 1996 ja se määrittää tiukat vaatimukset raaka-aineille, tuotannolle ja ympäristölle. BHID sertifikaatin kriteerejä ovat muun muassa seuraavat:

 • Kasviperäisten raaka-aineiden tulee olla peräisin sertifioidusta ympäristöystävällisestä alkuperäismateriaalista.
 • Eläinperäiset raaka-aineet, joita eläimet tuottavat (esim. maito, hunaja) ovat sallittuja. Kuolleista selkärankaisista peräisin olevat eläinperäiset raaka-aineet (esim.minkkiöljy, emuöljy, eläinperäiset rasvat) eivät ole sallittuja.
 • Eläinkokeita ei saa tehdä eikä määrätä tehtäväksi valmistuksen, tuotekehityksen tai lopputuotteen tarkastuksen yhteydessä.
 • Raaka-aineita, jotka ovat olleet markkinoilla vuodesta 1998, saa käyttää vain, jos niissä ei ole käytetty eläinkokeita. Tässä ei kuitenkaan huomioida eläinkokeita, jotka kolmannet osapuolet ovat tehneet ja jotka eivät ole toimineet toimeksiantajan määräyksestä tai toiveesta ja jotka eivät ole toimeksiantajan kanssa yhtiöoikeudellisesti sidoksissa.
 • Luonnonkosmetiikan valmistuksessa saa käyttää fysikaalisten menetelmien, kuten vedellä, kasviperäisellä alkoholilla, hiilihapolla, kasviperäisillä rasvoilla ja öljyillä sekä näistä saadulla glyseriinillä uuttamisen ohella myös entsymaattisia ja mikrobiologisia menetelmiä sellaisina, kuin ne esiintyvät luonnossa.
 • Sen lisäksi luonnollisista aineista hydrolyysin, hydrauksen, esteröinnin tai muunlaisen jakamisen ja kondensoitumisen avulla saatuja aineita, kuten rasvoja, öljyjä ja vahoja, sokeria, tärkkelystä, selluloosaa, valkuaisia, polysakkarideja ja vitamiineja saa käyttää.

Kielletyt aineet:

 • Orgaanis-synteettiset väriaineet
 • Synteettiset hajusteet
 • Etoksyloidut raaka-aineet
 • Silikonit
 • Parafiinit ja muut raakaöljytuotteet
 • Kasvi- ja eläinperäisten raaka-aineiden ja lopputuotteiden käsittely ionisoivilla säteillä ei ole sallittu.

Lue lisää BHID sertifikaatista

COSMEBIO luonnonkosmetiikan sertifikaatti

COSMEBIO

Cosmebio on vuonna 2002 perustettu ranskalainen järjestö, joka valvoo tuotteiden koostumuksen ja tuotannon ympäristövaikutuksia. Cosmebio perustettiin kosmetiikan ‘viherpesua’ vastaan, kun kymmenen kosmetiikkalaboratoriota halusivat laatia kriteerit ekologiselle ja luonnolliselle kosmetiikalle. Cosmebio tukeee luomuviljellyistä raaka-aineista tehtyä luonnollista ja ekologista kosmetiikkaa sekä vihreiden teknologioiden kehittämistä. Cosmebion kriteerejä:

 • Vähintään 95 % ainesosista täytyy olla luonnollista alkuperää.
 • Vähintään 95 % kasviperäisistä ainesosista täytyy olla luomutuotettuja.
 • Vähintään 10 % tuotteen ainesosista täytyy olla luomua.

Lue lisää COSMEBIO sertifikaatista

Demeter sertifiointi luonnonkosmetiikka

DEMETER

Maailmanlaajuisen Demeter -luonnonkosmetiikkaohjeistuksen tavoitteena on tarjota ihmisen ihoa mahdollisimman hyvin hoitavia tuotteita, mahdollisimman pienillä negatiivisilla ympäristövaikutuksilla. Demeter-tuotteiden raaka-aineiden tulee olla mahdollisimman suurelta osin biodynaamisesti tuotettua tai luomua. Raaka-aineet jalostetaan tarkoin kriteerein, jotta raaka-aineen luontaiset ominaisuudet eivät kärsisi. Lisäksi Demeterin ohjeistuksessa käsitellään muun muassa tuotteen valmistuksessa syntyneen jäteveden käsittelyä ja pakkausten ympäristöystävällisyyttä.

Lue lisää Demeter sertifikaatista

ECOCERT luonnonkosmetiikka sertifikaatti

ECOCERT

ECOCERT on kansainvälisesti suurin luonnonkosmetiikan sertifiointitaho. ECOCERT on perustettu Ranskassa vuonna 2002. Nykyään se on yksi tunnetuimmista ja luotettavimmista luonnonkosmetiikan sertifioijista. Ecocert jaetaan kahteen tasoon: Natural ja Organic.
ECOCERTin kriteerejä:

 • Raaka-aineiden on oltava peräisin uudistuvista luonnonvaroista, ja niiden tulee olla tuotettu ympäristöystävällisesti ja luontoa säästäen.
 • Geenimuuntelu on kielletty.
 • Tuotteet ei eivät saa sisältää parabeeneja, fenoksietanolia, nanopartikkeleja, silikoneja, polyetyleenilglykoolia, synteettisiä parfyymejä ja väriaineita.
 • Kaikki eläinperäiset ainesosat on kielletty, pois luettuna eläinten luonnollisesti tuottamat ainesosat, kuten hunaja ja maito.
 • Vähintään 95 % kaikista ainesosista täytyy olla luonnollista alkuperää.
 • Pakkausten täytyy olla biohajoavia tai kierrätettäviä.
Ecocert Cosmos Natural luonnonkosmetiikan sertifikaatit
ECOCERT Natural -sertifioiduissa tuotteissa vähintään 50 % kaikista kasviperäisistä ainesosista ja vähintään 5 % kaikista kokonaisainesosista tulee olla peräisin luomuviljelystä.
Ecocert Cosmos Organic sertifikaatti
ECOCERT Organic -sertifioiduissa tuotteissa 95% ainesosista tulee olla kasviperäisiä ja vähintään 10% luonnonmukaisesti viljeltyjä.

Lue lisää ECOCERT sertifikaatista

Eco control sertifiointi luonnonkosmetiikka

EcoControl

EcoControl on sertifiointiorganisaatio, jolla ei ole omia kriteerejä. Sertifioinnissa käytetään muiden sertifioijien standardeja. Euroopassa esimerkiksi NATRUE, ICADA ja DEMETER.

Lue lisää EcoControl sertifikaatista

ECOGARANTIE luonnonkosmetiikka sertifikaatti

EcoGarantie

EcoGarantie on Belgialainen, vuonna 2004 perustettu luonnonkosmetiikkaa sertifioiva taho. EcoGarantie noudattaa pääsääntöisesti BHID:n kriteerejä. Se keskittyy erityisesti luomutuotantoon, biohajoavuuteen ja myrkyttömyyteen. Keskiössä on ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Sosiaalinen kestävyys tulee ilmi muun muassa siinä, että tuotanto ei toimi ihmisoikeuksien vastaisesti ja se on oikeudenmukainen kaikille osapuolille. Yritysten tulisi myös olla taloudellisesti kannattavia ja hinnoitella tuotteet realistisesti. Raaka-aineet ja materiaalit tulee olla peräisin uusiutuvista lähteistä ja niiden täytyy olla mahdollisimman paljon luomutuotettuja sekä biohajoavia.

Lue lisää EcoGarantie sertifikaatista

ICADA luonnonkosmetiikka sertifikaatti

ICADA

ICADA on saksalainen luonnonkosmetiikkaa sertifioiva organisaatio. ICADA sertifikaatin saamiseksi koko tuotannon on oltava tiukkojen kriteerien mukainen. Näitä kriteerejä ovat muun muassa:

 • Kasviperäisten raaka-aineiden tulee olla mahdollisimman suurilta osin peräisin sertifioiduista ja ympäristöystävällisistä lähteistä tai kontrolloidusta luomuviljelyksestä. Jos luomuraaka-aineita ei ole tarpeeksi saatavilla, on sallittua käyttää myös tavallisesta viljelystä peräisin olevia sertifioituja raaka-aineita.
 • Hajusteiden ja makuaineiden täytyy olla ISONorm9235 -suosituksen mukaisia.
 • Mineraalit on sallittu. Myös epäorgaaniset suolat, hapot ja emäkset, kuten natriumkloridi tai magnesiumsulfaatti, jotka voivat syntyä luonnossa tapahtuvissa prosesseissa, on sallittu.
 • Elävistä eläimistä peräisin olevat eläinperäiset raaka-aineet, kuten hunaja ja maito ovat sallittuja. Kuolleista eläimistä saatavat aineet, kuten eläinperäiset rasvat, on kielletty.
 • Eläinkokeet on kielletty.
 • Mikro-organismit luonnonkosmetiikan ainesosina on sallittu. Geenimanipulointi kielletty.
 • Jotta myös luomu- ja luonnonkosmetiikan käyttäjille voidaan taata mikrobiologisesti moitteeton laatu, tarkkaan määriteltyjä säilöntäaineita saa käyttää. Nämä ovat bentsoehappo ja sen suolat, sorbiinihappo ja sen suolat, muurahaishappo, salisyylihappo ja sen suolat, propionihappo ja sen suolat, bentsyylialkoholi.
 • Synteettiset hajusteet, silikonit, mineraaliöljytuotteet on kielletty. Tuotteiden radioaktiivinen säilyttäminen kielletty. Luontoa vahingoittavat pakkaukset kielletty.

Lue lisää ICADA sertifikaatista

ICEA sertifiointi luonnonkosmetiikka

ICEA

ICEA, eli the Ethical and Environmental Certification Institute, on sertifiointitaho, jonka sertifioi yrityksiä, jotka kohtelevat ihmisiä ja luontoa kunnioituksella, sekä vaalivat työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksia. Sertifikaatin saamiseksi ICEA:lla on tiukat eettiset, ympäristölliset ja sosiaaliset vaatimukset.

 • Kasviperäisten ainesosien tulee olla luomuviljeltyjä tai villinä kasvavia.
 • Ympäristöä vahingoittavat ainesosat jaa raaka-aineet tuotteessa tai pakkauksessa on kielletty.
 • Ei-kasviperäiset, mahdollisesti haitalliset, eli allergisoivat, ärsyttävät tai mahdollisesti terveydelle haitalliset ainesosat on kielletty.
 • Ympäristövaikutukset, esim. liiallisen pakkausmateriaalin tai ei-kierrätettävien materiaalien käyttö on minimoitava.
 • Raaka-aineet saavat olla vain minimaalisesti toksisia eikä niillä saa olla ennakoimattomia vaikutuksia ihmisiin.
 • Raaka-aineiden tulee olla ihoystävällisiä.

Lue lisää ICEA sertifikaatista

 src=

NaTrue

Natrue on vuonna 2007 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, jonka muodostavat joukko johtavia luonnonkosmetiikkavalmistajia. NaTrue ei sertifioi yksittäisiä tuotteita, vaan sertifioinnin ehtona on, että 75 % koko tuotesarjan tuotteista täyttää sertifikaatin kriteerit. NaTruen tavoitteena on kansainvälisen standardin luominen.

NaTrue-sertifikaatti sallii seuraavan seitsemän synteettisesti valmistetun luontaisenkaltaisen säilöntäaineen käytön, mikäli ainesosaa ei ole saatavilla luonnosta kohtuullisella teknisellä vaivannäöllä: bentsyylialkoholi, sorbiinihappo ja sen suolat, bentsoehappo ja sen suolat, salisyylihappo ja sen suolat, dehydroetikkahappo (DHA), propionihappo ja sen suolat, muurahaishappo ja sen suolat. Lisäksi sallittuja aineita ovat mineraalipigmentit ja denaturointiaineet.

NaTrue kieltää muun muassa aerosolipakkausten käytön, raaka-aineiden säteilytyksen, kloriittivalkaisun, geenimuuntelun ja eläinkokeet. Eläinperäiset raaka-aineet, kuten maito ja hunaja, ovat sallittuja mikäli ne on saatu elävistä eläimistä. Pakkauksissa tulisi käyttää mahdollisimman vähän materiaaleja.

Lue lisää NaTrue sertifikaatista

Soil Association Organic sertifikaatti luonnonkosmetiikka

Soil Association

Soil Association on Ison-Britannian suurin kestävää kehitystä edistävä luomusertifiointijärjestö. Järjestön ovat perustaneet englantilaiset viljelijät jo vuonna 1946. Soil Association sertifioi myös muita kuin kosmetiikkatuotteita, esimerkiksi tekstiilejä. Sertifikaatin saamiseksi tuotteessa tulee olla vähintään 95% luomutuotettuja ainesosia. Mikäli luomuraaka-aineiden osuus on vähintään 70 %, voidaan tuotetiedoissa kertoa tämän osuuden määrä selittävällä tekstillä “valmistettu luomuraaka-aineista”.

Sallittuja luontaisia kaltaisia synteettisiä säilöntäaineita ovat bentsyylialkoholi, sorbiinihappo ja sen suolat, bentsoehappo ja sen suolat ja dehydroetikkahappo (DHA). Erityisluvalla seuraavan kolmen synteettisen säilöntäaineen käyttö on sallittua: Phenoxyethanol, Lactoperoxidase ja Phenylethyl alcohol.

Lue lisää Soil Association sertifikaatista

Sertifiointitahot Yhdysvalloissa ja Australiassa

ACO sertifiointi luonnonkosmetiikka

ACO – Australian Certified Organic

ACO on Australian suurin luomumaatalouden sertifiointitaho. ACO noudattaa sertifioinnissaan Australian kansallisen luomukosmetiikkastandardin, USDA:n luonnonkosmetiikkastandardin sekä COSMOS-standardin kriteerejä. ACO sertifikaatin saamiseksi tuotteelta edellytetään, että 95 % raaka-aineista (poislukien vesi ja mineraalit) on luomuviljeltyjä. Muita raaka-aineita (5 %) koskevat pääasiassa samat rajoitukset, kuin eurooppalaista luonnonkosmetiikkaa.

Lue lisää ACO sertifikaatista

OFC Australia Sertifikaatti luonnonkosmetiikka

OFC Organic Food Chain

OFC sertifioi luomu- ja biodynaamista tuotantoa Australiassa. OFC sertifikaatin saamiseksi tuotteelta edellytetään, että 95 % raaka-aineista (poislukien vesi ja mineraalit) on luomuviljeltyjä. Muita raaka-aineita (5 %) koskevat pääasiassa samat rajoitukset, kuin eurooppalaista luonnonkosmetiikkaa. OFC kriteereissä kiellettyjä ovat muun muassa geenimuuntelu ja synteettiset ainesosat, sekä hyönteisten, rikkakasvien ja sienitautien torjunta-aineiden käyttö. Lisäksi kiellettyjen listalla ovat raaka-aineiden säteilyttäminen sekä tuottaminen nanoteknologiaa hyödyntämällä.

Lue lisää OFC sertifikaatista

NASAA Orgainic sertifikaatti luonnonkosmetiikka

NASAA Certified Organic

NASAA, eli National Association for Sustainable Agriculture, Australia on vuonna 1986 perustettu Australialainen kansainvälisesti toimiva sertifiointielin. Luonnonkosmetiikkatuotteiden raaka-aineiden on oltava 95% luomutuotettuja. Muita raaka-aineita koskevat pääosin samat rajoitukset kuin eurooppalaista luonnonkosmetiikkaa. Tuotteiden valmistuksessa minimoidaan ympäristölle haitalliset toimenpiteet.

Lue lisää NASAA sertifikaatista

USDA ORGANIC sertifikaatti

USDA Organic

USDA Organic (United States Department of Agriculture) on Yhdysvaltojen suurin ja suosituin luonnonkosmetiikkaa sertifioiva taho. USDA Organic eroaa muista sertifiointitahoista siinä, että se ei ota kantaa eläinkokeisiin. USDA sertifioidun tuotteen eläinkokeettomuuden varmistaa esimerkiksi Cruelty Free -merkki tai Leaping Bunny -merkki.

Kosmetiikka jakaantuu kolmeen eri luomustandardiin:

 • ”100% organic” – 100% tuotteen raaka-aineista tulee olla luomuviljeltyjä (poislukien vesi ja mineraalit).
 • ”Organic” – 95% tuotteen raaka-aineista tulee olla luomuviljeltyjä (poislukien vesi ja mineraalit).
 • ”Made with organic ingredients” – 70% tuotteen raaka-aineista tulee olla luomuviljeltyjä (poislukien vesi ja mineraalit). Huom! Näissä tuotteissa ei ole pakkauksessa USDA Organic logoa.

Lue lisää USDA sertifikaatista

Muita kestävän kehityksen merkkejä

FI-Natura suomalainen luonnonkosmetiikka sertifikaatti

FI-Natura

FI-Natura on vuonna 2014 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, joka sertifioi suomalaista luonnonkosmetiikkaa. Aidon luonnonkosmetiikan valmistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien ekologisuuteen ja luonnolliseen alkuperään.

FI-Natura korostaa kriteereissään suomalaisten luonnonkasvien merkitystä ja luonnon keruutuotteiden arvostusta. Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomalaisen luonnonkosmetiikan tunnistettavuutta ja helpottaa aidon luonnonkosmetiikkatuotteen erottamista viherpestyistä tuotteista. Sertifikaatin kriteerejä:

 • Luonnollisten tai luonnollista alkuperää olevien raaka-aineiden pitoisuus tuotteessa on oltava vähintään 95 %.
 • Kasviraaka-aineissa tulee suosia puhtaalta alueelta kerättyjä luonnonvaraisia tai luomuviljeltyjä kasveja.
 • Raaka-aineiden lähituotanto on suositeltavaa.
 • Raaka-aineita tulee jalostaa mahdollisimman hellävaraisin prosessein.
 • FI-Natura sallii rajoitetusti tiettyjen synteettisten raaka-aineiden käytön (max. 5 %), kun raaka-aineen eristäminen luonnollisesta lähteestä ei ole ekologisesti kannattavaa tai mahdollista. Sallittuja synteettisiä raaka-aineita ovat mm. bentsoehappo ja sen suolat, sorbiinihappo ja sen suolat sekä bentsyylialkoholi.
 • Tuotteissa tulee käyttää mahdollisimman ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä pakkauksia ja pakkausmateriaaleja. Kiellettyjä pakkausmateriaaleja ovat mm. PVC ja polystyreeni (PS).
 • Tuotteiden ja raaka-aineiden testaaminen eläinkokein on ehdottomasti kielletty.

Lue lisää FI-Natura sertifikaatista

MADESAFE sertifiointi

MADE SAFE

MADE SAFE on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti toimiva taho, joka edistää turvallisen kosmetiikan käyttöä. Merkki varmistaa, että tuote on valmistettu turvallisista ainesosista, eikä niiden käyttö vahingoita terveyttä.

Lue lisää MADE SAFE merkistä

Leaping Bunny

Leaping Bunny

Leaping Bunny oli ensimmäinen kansainvälinen aloite eläinkokeettoman kosmetiikan puolesta. Leaping Bunny -merkki takaa, että missään tuotekehityksen vaiheessa ei tehdä eläinkokeita. Tätä valvotaan säännöllisin, tiukoin ja riippumattomin kokein.

Lue lisää Leaping Bunny merkistä

vegan sertifikaatti

Vegan

Vegan Societyn Vegan-kukkalogo takaa, ettei tuotteessa ole käytetty eläinperäisiä raaka-aineita.

Lue lisää Vegan -merkistä

Lue lisää aiheesta: Mitä on luonnonkosmetiikka?

Sertifioidut luonnonkosmetiikkatuotteet: Arvostelut

Katso kaikkien sertifioitujen tuotteiden arvostelut täältä >>

Muuta luettavaa

C-vitamiini ihonhoidossa

C-vitamiini ihonhoidossa

Opas C-vitamiinin käyttöön ihonhoidossa! Testasimme myös luonnonkosmetiikan C-vitamiiniseerumit ja valitsimme parhaat tuotteet jokaiselle ihotyypille.

Lue lisää

Mitä on luonnonkosmetiikka?

Mitä on luonnonkosmetiikka?

Luonnonkosmetiikassa raaka-aineet ovat peräisin luonnosta ja ne ovat mahdollisimman luonnollisia. Luonnonkosmetiikan valmistuksessa otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari toimittajista ja raaka-aineista aina pakkauksen hävittämiseen asti.

Lue lisää

Paras C-vitamiiniseerumi eri ihotyypeille

Paras C-vitamiiniseerumi eri ihotyypeille

Testasimme ja arvioimme luonnonkosmetiikan C-vitamiiniseerumit ja valitsimme parhaat eri ihotyypeille. Paras C-vitamiiniseerumi herkälle, epäpuhtaalle, kuivalle ja ikääntyvälle iholle!

Lue lisää

Tilaa uutiskirje

Liittymällä postituslistallemme saat ensimmäisenä tietoa uusista luonnonkosmetiikan tuotearvosteluista ja uutisista.